Historia

MÖNSTRENS HISTORIA


Färgaren Jonas Hallberg från Ockelbo levde år 1835 – 1916.
Han tillverkade handgjorda stämplar som kallas för tryckstockar.
Med dessa säregna verktyg från en gången tid, trycktes mönster med oljefärg på ylle- och bomullstyger.
Mönstren som trycktes var ofta blommor, blad och bladslingor. Motiven skars direkt ut ur trästocken eller formades med hjälp av metallband eller stift.  Samlingen av tryckstockar anses som unik då den jämföres med andra samlingar på hembygdsgårdar. Den är så komplett att man kan följa hela händelseförloppet från mönsterbok till färdigtryckt sjal.

Sundsbro Färgeris läge i Ockelbo var väl valt då närhet till ett mjukt och rent vatten var en nödvändighet för färgeri, eftersom det gav finare färgnyanser. En god tillgång till vatten krävdes även för tillredning av färgbaden och för den avslutande sköljningen.
Färgarhuset finns idag fortfarande kvar på sin ursprungliga plats, men används sedan mycket lång tid tillbaka som bostadshus.

Jonas Hallberg kom ursprungligen från Malung. År 1850 flyttade han till Ockelbo för att arbeta som gesäll hos färgaren C G Lundberg.
25 år senare övertog han rörelsen och behöll den fram till år 1881.

Ockelbo var vid den tiden en jordbruksbygd med ca 4 000 invånare. Den viktiga järnhanteringen som funnits där sedan hednisk tid var under slutet av 1800-talet i avtagande. Trä- och skogsindustrin med de många sågverken kom då att ta över dess viktiga betydelse.
Under denna tidsepok fanns det sammanlagt fyra färgerier i Gästrikland, de sysselsatte totalt 17 personer

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev